Vad betyder Verifikat?

Ett verifikat är i sin bredaste betydelse en handling som kan användas som bevis för något. Inom bokföring betecknar det ett bevis på att en affärshändelse har ägt rum. Ett datorskrivet kassakvitto eller en faktura tillsammans med ett kontoutdrag som visar att fakturan är betald kan till exempel räknas som verifikat. En verksamhets verifikat utgör underlag för verksamhetens bokföring.. Läs vidar på Wikipedia

intyg, kvitto || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Verifikat?

se verifikation


Läs mer om "Verifikat" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Gong, Scilla, Underbetalning, Konklusiv, Stimma, Bildband, Timeout