Vad betyder Vatten?

Vatten är en på Jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.Det vetenskapliga namnet är diväteoxid. Det latinska namnet aqua används ofta i bland annat innehållsförteckningar till kemiska och kosmetiska produkter. Till vardags menar man med vatten bara dess flytande aggregationstillstånd, men vatten förekommer även.. Läs vidar på Wikipedia

det vanligaste av alla ämnen på jorden: havsvatten, dricksvatten etcetera; vattendrag, farvatten: befinna sig på svenskt vatten; vattenstånd: högt, lågt vatten; (medicinsk term) vätskeutgjutning eller -anhopning: vatten i knät, i lungsäcken (i många uttryck(et)) av renaste vatten äkta; fiska i grumligt vatten se under fiska; kunna något som ett rinnande vatten se under rinnande; vara utedjupt vatten (bildlig betydelse) vara i svårigheter; ta sig vatten över huvudet ta på sig mer än man klarar av; få vatten på sin kvarnbelägg för sin åsikt; (det är som att) slå vatten på en gås förgäves försöka lära någon något; kasta vatten kissa || vattnet; pl. =, best. pl. vattnen

Synonym till Vatten?


1. väta, vätska, HO; dricksvatten, konsumtionsvatten, vattenledningsvatten, källvatten, vådis
2. sjö, hav, pöl, puss, plurr, spat, drickat


Läs mer om "Vatten" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Matematisk, Undervisningsanstalt, Besikta, Ostrafflig, Deuce, Bloda, Konsistoriell