Vad betyder Vasall?

Vasall, även kallad läntagare, är en part i feodalsystem, vanligen med en adelstitel, och som lyder under en herre, ex. kung. Vasallen ansvarade för att skydda herren militärt i utbyte mot skatt eller tribut. Genom att ställa upp för sin herre i krig så erhöll vasallerna vissa privilegier. Ett vanligt privilegium var att adeln (liksom prästerskapet) var frälse, befriad från egen skatts.. Läs vidar på Wikipedia

(historisk term) läntagare; se under feodalism 1 || -en; -er

Synonym till Vasall?

(hist.) läntagare, lydkung, lydfurste, småfurste; lakej, underlydande, underordnad


Läs mer om "Vasall" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Riskabel, Axelrem, Kannelyr, Kompisanda, Svensk, Skrud, Obundenhet