Vad betyder Uttryck?

Uttryck kan avse: Matematiskt uttryck, en kombination av siffror, operatorer, grupperande symboler Uttryck (tidskrift), en tidskrift utgiven av Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Idiomatiska uttryck, något som är karakteristiskt, säreget och språkriktigt korrekt för ett språk eller en dialekt Genuttryck, en process på flera olika steg genom vilken informationen i en gens DNA-sekvens öv.. Läs vidar på Wikipedia

(tydligt) tecken på något: ge uttryck för sina känslor; ta sig olika uttryck uttryckas på olika sätt ord, ordförbindelse och dylikt: 'man ur huse' är ett stående uttryck; språkdräkt: ge sina tankar ett passande uttryck

Synonym till Uttryck?


1. tecken, yttre tecken, manifestation, utslag, yttring, exempel, prov; utlopp, urladdning, ådagaläggande
2. min, uppsyn, ansiktsuttryck, känsloyttring
3. ord, beteckning, benämning, term, formulering, ordgrupp, ordförbindelse, fras, talesätt, uttryckssätt; språkdräkt


Läs mer om "Uttryck" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tafsande, Nationalisera, Kastrera, Res, Chokladbiskvi, Slakning, Aprak