Vad betyder Utmärka?

ge en utmärkelse, hedra även märka ut förse med märken att följa, markera: märka ut en farled; karaktärisera; kännetecknautmärka sig göra sig uppmärksammad (i positiv eller negativ betydelse): han utmärkte sig på slagfältet (genom sin tapperhet), några av pojkarna i klassen utmärker sig som orosstiftare

Synonym till Utmärka?


1. förse med märkning, märka, markera; ange, beteckna
2. känneteckna, karakterisera, stå för, vara typisk för, prägla
3. hedra, ära, ge en utmärkelse
4. utmärka sig göra sig bemärkt, göra sig uppmärksammad, glänsa, excellera, briljera


Slumpvalda ord:

Anta, Bikarbonat, Masstillverkning, Vilsen, Blomsterkvast, Frihet, Emfatisk