Synonym till Uppbrusande?

häftig, hetsig, hetlevrad, obehärskad, kolerisk


Slumpvalda ord:

Novell, Blandad, Knippe, Ritorka, Ranka, Instundande, Bisexualitet