Vad betyder Tysk?

Tysk eller tyskt kan avse: Tyskland – en förbundsstat belägen i Centraleuropa 1990– Tyska – ett germanskt språk Tyskar – personer som har tyska som modersmål, eller personer som är medborgare i Tyskland.. Läs vidar på Wikipedia

som har att göra med Tyskland; tyskspråkig; tyska hoppet (i simhopp) baklängeshopp med rotation framåt || -tperson från Tyskland || -en; -ar

Synonym till Tysk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Lyteskomik, Knubb, Forntida, Rymdskapande, Sjasa, Surnad, Dank