Vad betyder Typ?

Typ kan avse: Typ – synonym till slag eller sort; ett utfyllnadsord i talspråk Typ (tryckningsprocess) – enskilda stycken med spegelvända teckenavgjutningar inom tryckeribranchen Typ (biologi) – ett begrepp inom taxonomi Typ (modellteori) – inom modellteorin den i ett visst språk bästa beskrivningen av ett visst element.. Läs vidar på Wikipedia

(något som är en) sammanfattning av gemensamma kännetecken hos ett antal föremål eller individer, sort, kategori: en vanlig typ av yxa, han är en fin idrottstyp; urtyp, förebild; (vardagligt ord) (osympatisk) figur: en underlig typ; han, hon är inte min typ är inte en person som jag är intresserad av gjutet metallstycke med ett skrifttecken, används vid tryckning; motsvarandeskrivmaskin || -en; -er(något vardagligt ord, som preposition) av det slaget, eller liknande: statusbilar typ BMW och Porsche

Synonym till Typ?


adv.
(vard.) exempelvis, till exempel; omkring, ungefär, cirka

prep.
(vard.) liknande, av typ(en), i stil med

subst.

1. sort, slag, kategori, genre, art, variant, klass; typexempel, urtyp, prototyp, förebild, typisk representant, representant, exemplar, individ; personlighet, läggning, karaktär
2. otrevlig figur, figur, kurre, jeppe, prisse
3. trycktyp


Läs mer om "Typ" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Darwinism, Galiamelon, Bejaka, Sammanboende, Distrahera, Fribord, Halvmesyr