Vad betyder Tunnelbana?

Tunnelbana är ett väsentligen underjordiskt järnvägssystem med eldrivna tåg för passagerare i stadsområden, nivåseparerat från annan trafik. En tunnelbana har tunnelsträckor, men kan delvis också utnyttja banvallar eller viadukter. Internationellt används ofta de vidare begreppen metro eller rapid transit, som inte utgår från tunnlarna, se även stadsbana. Tunnlarna finns för att up.. Läs vidar på Wikipedia

underjordisk spårväg för innerstadstrafik, vanligen med ovanjordiska bandelar i förorterna

Synonym till Tunnelbana?

T-bana, metro, underjordisk spårväg; tunnelbanetåg, tub, trick, snöre


Läs mer om "Tunnelbana" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Knackig, Flatulens, Polera, Subdominant, Hallucinatorisk, Tystnadsplikt, Celibat