Vad betyder Tillgångar?

möjlighet att utnyttja: tillgång till badstrand; utbud på marknaden: tillgång och efterfrågan; (i pluralis) ekonomiska resurser, förmögenhet; (bildlig betydelse) en fördel att kunna utnyttja: hon är en tillgång för företaget || -en; -ar

Synonym till Tillgångar?


1. möjlighet att utnyttja, förfogande, tillträde; förekomst, förråd, utbud
2. resurs, fördel, tillskott, god kraft, kapacitet; ekonomisk resurs; tillgångar förmögenhet, pengar, penningmedel, medel, besparingar, tillgodohavanden, inkomster, kapital


Läs mer om "Tillgångar" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kritstrecksrandig, Sampling, Klickande, Skrinnare, Sommarstuga, Spetta, Skarklister