Vad betyder Tidtabell?

Tidtabell är ett dokument som visar hur ett trafikbolag utövar sin trafik. Det kan vara fråga om järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane-, buss- eller flyg- eller färjetrafik eller liknande. I tidtabellen anges som regel det trafikerande bolagets namn, vilket fordonsslag som avses, vilken sträcka som trafikeras, vilka stationer och hållplatser som finns längs linjerna, samt vilka tider fordone.. Läs vidar på Wikipedia

tabell över tågs, bussars etcetera avgångs- och ankomsttider; tidsschema: bygget ligger före tidtabellen

Synonym till Tidtabell?

turlista, kommunikationstabell; tidsschema, tidplan


Läs mer om "Tidtabell" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Liktorn, Elektron, Glaciologisk, Annaler, Tandtekniker, Grina, Marmorerad