Vad betyder Tid?

Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser. == Att mäta tid == SI-enheten för tid är sekund, utifrån vilken längre traditionella enheter är definierade som minut, timme, dag, vecka, månad, år, decennium,.. Läs vidar på Wikipedia

en av de fysiska grundstorheterna: tid och rum; det som förflyter medan man gör eller inte gör något: vänta kort, lång tid, vilken tid det tog!; tidrymd, skede, epok: medeltiden, den gamla, goda tiden, på Karl XII:s tid; tidsavsnitt: han var borta en tid, jag var här hela tiden; tidpunkt: vid den tiden, komma i (god) tid (inte för sent), beställa tid hos; lämplig tidpunkt: det är på tiden, det är hög tid (snart är det för sent), det var på tiden (det var sannerligen inte för tidigt); ledig tid, tillfälle: jag har inte tid; aktiv period av ett liv eller dylikt: på sin tid var han ..., på min tid gjorde vi ...; om levnadsförhållanden, livsstil och dylikt: nya tider, dåliga tider, För Sverige, i tiden (Carl XVI Gustafs valspråk); fastställd tidsangivelse: Sverige har mellaneuropeisk tid; (i tävlingar och dylikt) uppmätt tid: ta tid på de tävlande, ny rekordtid; (om framtid): i sinom tid, med tidensmåningom; bida sin tid, se tiden an avvakta; tids nogsmåningom; han har tiden för sig det kommer att gå bra för honomsmåningom; i tid och otid jämt och ständigt; alla tiders! (vardagligt ord) jättebra; genom tiderna någonsin: den bästa filmen genom tiderna; under tiden samtidigt || -en; -er

Synonym till Tid?

klockslag, datum; period, tidsperiod, skede, tidevarv, tidsålder, epok; tidsavsnitt, tidrymd; tidpunkt, ögonblick, moment; ledig tid, tillfälle; avtalad tidpunkt; tider läge, konjunkturer, förhållanden, levnadsförhållanden; med tiden så småningom, efter hand; gå ur tiden dö; se tiden an avvakta; tids nog så småningom; i tid och otid jämt och ständigt; under tiden samtidigt; i tid punktligt, exakt, precis; i sinom tid vad det lider


Läs mer om "Tid" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Garrottera, Kontantinsats, Skarpsynt, Privilegium, Pratshow, Skurlov, Tidigt