Vad betyder Textur?

Textur kan avse: Textur (datorgrafik) – en datamängd som bestämmer en ytas utseende och beskaffenhet Textur (geologi) – inom flera delar av geologin Textur (ost) – utseendet på en osts hål eller pipor Textur (vägar) – ytskrovlighet hos vägbanor.. Läs vidar på Wikipedia

den teckning på ytan av ett material som beror på materialets struktur || -en; -er
föregångare till frakturen || -en

Synonym till Textur?

struktur, ytmönster, ytbeskaffenhet, teckning, gräng; sammansättning, hopfogning


Läs mer om "Textur" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Giftpinne, Antropoid, Otukt, Superkvinna, Fruktsamhet, Tjenare, Andefattigdom