Vad betyder Term?

Term kan avse: Term (matematik) – argumenten till operationerna addition och subtraktion == Se även == Terminologi – en mängd ord, uttryck och termer som är specifika för ett visst fackområde Termer – klassiska romerska badanläggningar.. Läs vidar på Wikipedia

ord (i fackspråk) med en bestämd betydelse: fackterm, teknisk term; i termer av (till exempel) pigjobb med tänkesätt som ord som 'pigjobb' anknyter till (matematisk term) tal i addition eller subtraktion || -en; -er

Synonym till Term?


1. fackord, fackuttryck, fackterm, specialuttryck, benämning, beteckning
2. matematisk storhet, storhet


Läs mer om "Term" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Avtuppad, Differens, Typografisk, Plumpudding, Maison, Japon, Kartografisk