Vad betyder Tempo?

Tempo kan vara: Tempo dokumentärfestival – en dokumentärfestival Tempo (musik) – en musikterm Tempo (radioprogram) – ett radioprogram Tempo (butikskedja) – en svensk livsmedelsbutikskedja som ägs av Axfood Tempo (varuhus) – en kedja av varuhus mellan 1932 och 1985 Tempohuset – en byggnad i stadsdelen Norrmalm Tempolopp – en disciplin inom cykelsport Tempo (fordon) – en tysk ford.. Läs vidar på Wikipedia

(speciellt musikterm) hastighet, takt; fart, schvung: föreställningen saknar tempo; arbetsmoment, handgrepp || -t; pl. -n, mus. äv. tempi

Synonym till Tempo?


1. hastighet, takt, fart, rytm, puls, schvung, ös, speed
2. handgrepp, arbetsmoment; avsnitt, moment


Läs mer om "Tempo" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Luskung, Kittling, Lokomobil, Obducent, Pannsmycke, Negering, Kriminalisera