Vad betyder Tecken?

Tecken kan avse: Tecken – varsel, förebud eller tecken på något, se Omen Tecken – en uppsättning symboler som ofta används i matematiska uttryck, se Matematisk notation Tecken – en representation av en (annan) sak, se Symbol Signum (matematik) Skrivtecken – ett flertal olika symboler som brukas för att skriva text och siffror Teckenspråk – ett ord, uttryck eller en siffra som anv.. Läs vidar på Wikipedia

bild, ljud, gest etcetera som förmedlar viss information eller står för en viss betydelse, symbol: bokstavstecken, karttecken, stopptecken; + är tecken för addition; företeelse som pekar åt ett visst håll, symtom: röda ögon är tecken på gråt; kännemärke: firmans tecken, hästens medfödda tecken; stjärnbild: i Jungfruns tecken; i någots tecken (bildlig betydelse) i en stämning av: väntan på tåget gick alltmer i uppgivenhetens tecken || tecknet; pl. =, best. pl. tecknen

Synonym till Tecken?


1. gest, åtbörd, vink, signal
2. symbol, symbolisk figur, märke, kännemärke, beteckning, emblem; stjärnbild, konstellation
3. symtom, yttring, bevis, uttryck, kännetecken; förebud, omen, varsel, järtecken
4. dominerande stämning, stämning; signum, signatur


Läs mer om "Tecken" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Parisiska, Religionsspridare, Revansch, Futilitet, Huvudroll, Bruksartikel, Harang