Vad betyder Tal?

Tal är ett matematiskt grundbegrepp som används för att representera olika storheter, det vill säga sådant som går att mäta i bestämda måttenheter, till exempel antal, längd, vikt, volym, temperatur och tryck. Ett tal är en abstrakt enhet som representerar ett antal eller ett mått. Inom matematiken är definitionen av tal vidare och inkluderar bland annat naturliga tal, heltal, negativ.. Läs vidar på Wikipedia

matematikens grundbegrepp, till exempel positiva heltal (1, 2, 3 etcetera), bråk (½, 3/8, 0,75), negativa tal (-1, -2 etcetera); räkneuppgift; i runt eller runda tal ungefär || -et; pl. =, best. pl. -en
samtal med || -etanförande vid ett högtidligt tillfälle: hålla tal || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Tal?


1. siffertal, siffra, nummer; antal, numerär
2. räkneexempel, räkneuppgift
3. röst, stämma, talorgan
4. samtal, prat, resonemang, samspråk
5. föredrag, anförande, yttrande, monolog


Läs mer om "Tal" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bulimi, Vidimering, Fingeravtryck, Palmitinsyra, Fluidum, Skumraskfigur, Lieskaft