Vad betyder System?

Ett system är ett antal komponenter (delar av systemet) som tillsammans samverkar för ett gemensamt mål. Läran om system kallas systemteori (eng. system science), som är besläktat med ingenjörsämnet systemteknik. Man kan dela upp världen i olika system som åtskiljs av reella eller fiktiva gränser eller gränsskikt. System som inte är under betraktelse förs samman till ett stort system.. Läs vidar på Wikipedia

planmässigt eller naturligt ordnad, sammanhängande helhet: solsystemet, bilens bränslesystem, datasystem, det internationella måttsystemet; (speciellt) samhällsordning: det politiska, ekonomiska systemet; metod, planmässighet: ordna något efter ett nytt system, det saknas system i planläggningen (vardagligt ord) systemet försäljningsställe tillhörigt Systembolaget || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till System?

ordnad helhet, sammanhängande helhet, helhet; sammanställning, översikt, systematik, planmässighet, klassificering, klassifikation, ordning; metod, plan, schema, procedur; organisation, struktur, konstruktion, uppbyggnad; tankesystem, lära, skola


Läs mer om "System" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Mygel, Kujonera, Idrottslig, Dekantering, Dialys, Potatiskaka, Hejaramsa