Vad betyder Symtom?

Symtom (alternativt stavat symptom) är uttryck för ett sjukligt eller oönskat tillstånd som upplevs och uttrycks av patienten själv (benämns därför ibland subjektiva symtom). Ej att förväxla med tecken eller fynd som observeras utifrån, är objektiva och kvantifierbara. Om flera olika symtom tenderar att förekomma samtidigt sägs de tillsammans utgöra ett syndrom. Genom analys av en k.. Läs vidar på Wikipedia

eller symptom [-å:m] (sjukdoms)-yttring; typiskt tecken (på något) || -et; pl.=, best. pl. -en

Synonym till Symtom?

el. symptom tecken, typiskt tecken, yttring, kännetecken, indikation


Läs mer om "Symtom" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Spelsalong, Kostym, Majorska, Tala, Letal, Hopprep, Nalle