Vad betyder Symbol?

Symbol, av grekiska symbolon - "tecken". En symbol är en representation av en (annan) sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller egenskap. Ett ord är exempelvis en symbol som refererar sin egen definition; alltså, det "står för" detta begrepp definierad som en konvention i ett givet språk. Bokstäver i ett fonetiskt alfabet, samt tecknen i andra skrivsystem är symboler, då dessa representera.. Läs vidar på Wikipedia

(sinne)bild, tecken, beteckning: Moder Svea är en symbol för Sverige, + är en matematisk symbol || -en; -er

Synonym till Symbol?

tecken, beteckning, figur, emblem, märke, ikon; bild, sinnebild, metafor


Läs mer om "Symbol" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Snutt, Skritta, Vattrig, Snirklad, Ostabil, Dna, Vettig