Vad betyder Storlek?

Storlek kan syfta på: Storlek – hur långt något är eller hur stor yta eller hur stor volym något upptar Klädstorlek – angivelse för storlek på kläder Skostorlek – system för att ange skostorlekar Medaljstorlek – system för att ange diametern på en medalj.. Läs vidar på Wikipedia

hur stort något är: ägg av olika storlek, s. 38 i skor, familjens storlek (antal personer), jordbävningens storlek || -en; -ar

Synonym till Storlek?

omfång, omfattning, utsträckning, format, dimension; nummer, mått


Läs mer om "Storlek" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Luncha, Diskvalificera, Skrodera, Omdiktning, Vase, Retoriker, Logik