Vad betyder Ställning?

sätt att vara placerad: i sittande ställning; position: ställning i samhället; min (ekonomiska) ställning är ohållbar; (konkretare): soldaterna besatte sina (strids)ställningar; (siffermässigt) läge: ställningen i matchen är 0-0, partiställningen i riksdagen; ta ställning (till en fråga) bestämma sig, fatta en ståndpunktkonstruktion av olika slag: byggnadsställning, klätterställning || -en; -ar

Synonym till Ställning?


1. hållning, pose, kroppsställning; uppställning, formering, position; ståndpunkt, ställningstagande, åsikt, attityd
2. läge, förhållande, belägenhet, tillstånd
3. status, rang, anseende, samhällsställning, plats i samhället
4. stöd, ställ, stomme, stativ, ram; byggnadsställning, arbetsställning


Slumpvalda ord:

Storhetsvansinne, Sistone, Tillskyndelse, Balsamering, Tvista, Delo, Semiotiker