Vad betyder Ställe?

(i allmänhet) plats, lokal, ort: osten, skorna, bilen står på ett annat ställe, ett bra ställe att ha möte, vi var på flera nya ställen under semestern; (speciellt) (fritids)hus: de har ett (sommar)ställe i skärgården; (enklare) restaurang: matställe; avsnitt av en text (som man hänvisar till, diskuterar eller dylikt): ett svårtolkat ställe i Bibeln; (i en del uttryck(et)) inte röra sig från eller ur stället stå helt still; göra något på stället omedelbart (i uttryck(et) som anger att man ersätter någon eller något): hon har trätt i chefens ställe, om jag vore i ditt ställe skulle jag ...; i stället (för) som ersättning (för): skaffa katt i stället för hund, skall vi gå på bio i stället (för att göra något annat)

Synonym till Ställe?


1. plats, position, rum, lokal, ort, stad; fläck, punkt; gård, hus, sommarställe; matställe, inrättning, restaurang; stycke, textavsnitt, passus, textställe
2. situation, läge, förhållande; i stället för i utbyte mot, som ersättning för


Slumpvalda ord:

Endossement, Rubbe, Numrera, Trassent, Smickrare, Neggo, Gudom