Vad betyder Städer?

stadkant (se detta ord) || -en; -er
fristad || en s.
hinder i vägen || -en el. stan; pl. städer

Synonym till Städer?


1. kommun, samhälle, tätort, storstad, metropol
2. plats, ställe; tillflyktsort, fristad
vävkant, bård


Läs mer om "Städer" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ljusglans, Terawatt, Alfaslang, Bergsrygg, Samvetsgrannhet, Sportfiskedrag, Strunt