Vad betyder Språk?

Språk eller tungomål är en del av olika system för kommunikation, som används av människor och som vi börjar tillägna stora bitar av redan under våra första levnadsår. Barn lär sig använda språk lika naturligt, som de lär sig att gå. Språkets olika medium är många. Exempelvis talat språk, teckenspråk, kognitioner och skrift, som är bärare av språk i en rad olika kommunikati.. Läs vidar på Wikipedia

(människans) sätt att meddela sig: talat språk, skrivet språk; (friare) sätt att kommunicera: binas, delfinernas språk tungomål: svenska och finska är två språk (en grupps) språkbruk, sätt att uttrycka sig: språket i Dalarna, läkarnas språk, ett bildat språk; den talar sitt tydliga språk visar tydligt vad det är fråga om; ut med språket! säg rentut vad du vill ha sagt (datateknisk term) uppsättning av ord och regler som används vid programmering; se vidare högnivåspråk, lågnivåspråk || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Språk?

uttrycksmedel, kommunikationsmedel; tungomål, mål, tal och skrift, dialekt, idiom, rotvälska; språkbruk, stil, jargong, uttryckssätt


Läs mer om "Språk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Systematiker, Dramatik, Impotens, Colombiansk, Turbetonad, Dirigera, Flitig