Vad betyder Spontanitet?

omedelbarhet, impulsivitet || -en

Synonym till Spontanitet?

omedelbarhet, impulsivitet, ursprunglighet, naturlighet, otvungenhet


Slumpvalda ord:

Garneringsband, Kommunikativ, Hemmamarknad, Matriarkalisk, Avfallskorg, Puritansk, Brudpar