Vad betyder Spår?

Spår kan avse: Spår – märke, fördjupning, fåra, linje, avbildning som gjorts (oavsiktligt) av person eller djur som har passerat en plats Spår – något som indikerar vad som tidigare har hänt Spår (analytisk kemi) – ett spår en kvalitativt men inte kvantitativt mätbar halt av ett ämne i analytisk kemi Spår (datorminne) – en teknik för lagring av data med koncentriskt spår på.. Läs vidar på Wikipedia

avtryck (av händer, fötter, hjul etcetera), märke (efter); ledtråd: polisen har inga spår; järnvägs- eller spårvägsskenor, räls; (vardagligt ord) låtlp- eller cd-skiva; skåra i skruvhuvud; (bildlig betydelse) sätta djupa spår ha stor inverkan, göra starkt intryck; vara på rätt spår tänka, handla, utvecklas etceterarätt sätt; vara någon eller ngt på spåren vara nära att upptäcka; raka spåret direkta, kortaste vägen || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Spår?


1. märke, avtryck; hjulspår, fotspår; tecken, drag, lämning; ledtråd, vägledning; följd, konsekvens
2. bana, räls, skenor; stig, led; skåra, ränna, räffla, fördjupning; hjulspår, slentrian, vana, gängor, trall
3. sätta djupa spår ha stor inverkan, göra stort intryck; vara på rätt spår göra på rätt sätt


Läs mer om "Spår" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Brodda, Katalytisk, Ordonnans, Primtal, Mosel, Bockning, Gudmor