Vad betyder Sot?

Denna artikel handlar om det sot som bildas vid förbränning. Sot är även en gammaldags benämning på en sjukdom, vilken som helst. Sot är benämning på de förbränningsrester som bildas när det finns ett överskott av kol (bränsle) i förhållande till syre. Sot består till 80-90 procent av i huvudsak amorft kol, medan resterande delen utgörs av väte. == Bildningsprocess == Sot bil.. Läs vidar på Wikipedia

(ålderdomligt ord eller i sammansättningar) sjukdom: gulsot || -en
sotsvamp || -et

Synonym till Sot?


1. förbränningsrest, kolstoft, koldamm, rök
2. brand, sotsvamp
(åld.) sjukdom


Läs mer om "Sot" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Dentist, Preferens, Ricotta, Informant, Nedklassa, Ofreda, Kalsipper