Vad betyder Smitta?

Smitta är hur sjukdomar sprids från en person till en annan. Sjukdomar som smittar är vanligen någon typ av infektion. Infektioner orsakas bakterier, virus, prioner, svampar, urdjur- encelliga djur som amöbor och större parasiter. Smitta kan spridas direkt från en människa till en annan eller via ett värddjur: malaria sprids av myggor och pesten troddes spridas av råttor). Den som drabba.. Läs vidar på Wikipedia

överföring av infektionssjukdom; (bildlig betydelse) skadlig inverkan || -n; smittor överföra infektion till; vara smittsam: mässling smittar, han smittar; (bildlig betydelse) sprida sig (till): ett smittande skratt (medryckande); smitta av sig (mest bildlig betydelse) smitta || -de

Synonym till Smitta?


subst.
infektion, överföring av sjukdom, nedsmittning; smittämnen, virus, bakterier; skadlig inverkan, besmittelse

verb
sprida sjukdom, infektera; vara smittsam; påverka


Läs mer om "Smitta" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Barnslighet, Kalpak, Kongressa, Fyllnad, Steamer, Opus, Officiera