Vad betyder Släkte?

I biologisk systematik är ett släkte (synonym: genus) en grupp inom en familj. Släkte är alltså ett snävare begrepp än familj, vilket kan vara lite förvirrande eftersom det oftast uppfattas tvärtom när det gäller släkt och familjer hos människor. Ett släkte består av en eller flera arter. De släkten som endast består av en enda art kallas ibland monotypiska. I det tvådelade veten.. Läs vidar på Wikipedia

släktled, generation: släkten följa släktens gång (psalm); (biologisk term) grupp av närstående arter || -t; -n

Synonym till Släkte?

generation, släktled; ätt, stam, ras; grupp, art, slag, klass, familj, genus


Läs mer om "Släkte" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Trosivrare, Vulgaritet, Flyghamn, Kludder, Landskap, Sponsring, Trix