Vad betyder Skriva?

läsa och skriva; skriva brev; skriva musik komponera; han skriver bra formulerar sig; det står skrivet i stjärnorna det vet bara en högre makt; man skrev år 1914 det var år 1914; skriva någon något på näsan se näsa avlägga (prov): skriva högskoleprovet låta registrera (i någons namn): skriva bilen på firman (i fasta förbindelser) skriva sig 1 folkboföra sig 2 kalla sig, stava sitt namn; skriva av 1 återge ordagrant i skrift, kopiera 2 osjälvständigt återge, plagiera 3 se avskriva 2; skriva in se inskriva; skriva ned 1 anteckna 2 ge ett lägre värde: skriva ned varulagret, sina förväntningar; skriva om 1 se omskriva 2 skriva på nytt, omarbeta; skriva på underteckna (avtal och dylikt); skriva på för (speciellt sport.) skriva kontrakt med (en ny klubb); skriva under underteckna; skriva under på något (bildlig betydelse) helt instämma i; skriva upp 1 anteckna 2 revalvera (se detta ord) 3 lämnakredit, debitera; det kan du skriva upp det kan du vara säker på; skriva ut 1 renskriva: skriva ut ett protokoll 2 (datateknisk term) få ut på skrivare (2), 'printa (ut)' 3 utfärda: skriva ut ett recept 4 skriva fullständigt, sätta ut: skriva ut namn och adress 5 låta (patient) lämna sjukhus eller dylikt 6 (historisk term) tvångsvis inkalla till krigstjänst || skriver, skrev, skrivit, skriven

Synonym till Skriva?


1. forma bokstäver, använda skrift, sätta på papperet, pränta, plita, texta, anteckna, teckna, stava; avfatta, formulera, uttrycka
2. författa, dikta, utarbeta, komponera
3. ha skriftligt prov, tentera, tenta
4. överföra, registrera
5. skriva av 1 göra avskrift av, kopiera 2 osjälvständigt återge, plagiera, planka 3 avskriva; skriva om 1 skriva på nytt, omarbeta 2 omskriva; skriva under underteckna, signera; skriva upp 1 anteckna, notera 2 revalvera 3 lämna på kredit, notera en skuld; skriva ut 1 renskriva, printa 2 skriva fullständigt, sätta ut 3 låta lämna, avföra som patient


Läs mer om "Skriva" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Medicine, Avslappning, Utbuktning, Hurrande, Flinade, Alcalde, Igelkottfisk