Vad betyder Skildring?

det att skildra något; prosastycke, bok, film, målning etcetera som skildrar något || -en; -ar

Synonym till Skildring?

berättelse, beskrivning, redogörelse, referat, framställning, återgivning, återgivande, bild, porträtt, teckning


Slumpvalda ord:

Skattefrihet, Horbarn, Spritsning, Readrift, Hiss, Simulator, Porrig