Vad betyder Sjukdom?

Sjukdom är ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa. Med sjukdom avses i första hand ett förhållande som sätter normala funktioner ur spel och som kan vara dödligt, men också mer allmänt ett diagnostiserat lidande. Ett tillstånd som har tecken på att vara en sjukdom (till exempel onormala blodvärden) men som inte nedsätte.. Läs vidar på Wikipedia

det att vara sjuk; rubbning i organismens funktion (hos människor, djur, växter); tid då man är sjuk: under min sjukdom || -en; -ar

Synonym till Sjukdom?

sjuka, lidande, ont, besvär, opasslighet, åkomma, krämpa, krankhet, ohälsa, sjuklighet, smitta, infektion, inflammation, katarr, sot; röta, svaghet, degeneration


Läs mer om "Sjukdom" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Autostrada, Albuminuri, Florilegium, Redaktion, Grammatik, Rorschachtest, Fraslexikon