Vad betyder Semitisk?

som rör semiterna; semitiska språk språkgrupp som omfattar bland annat arabiska, hebreiska och etiopiska || -t

Synonym till Semitisk?

judisk, israelitisk, hebreisk, mosaisk, arabisk


Läs mer om "Semitisk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Acetaldehyd, Orange, Curare, Sorgbunden, Droska, Folkbok, Tulta