Vad betyder Satellit?

En satellit är ett mindre objekt som roterar runt ett annat, större objekt. För att detta ska fungera måste det roterande objektet påverkas av en centripetalkraft. För satelliter som roterar kring jorden är denna kraft gravitationskraften. Dessutom får det inte finnas något luftmotstånd eftersom det skulle leda till att satellitens hastighet minskade. Man skiljer på naturliga och tillve.. Läs vidar på Wikipedia

(egentlig betydelse) följeslagare, måne; (numera oftast) konstgjord kropp som går i bana runt jorden: telesatellit, vädersatellit || -en; -er

Synonym till Satellit?


1. måne, biplanet, drabant; osjälvständigt bihang; satellitstat, lydrike, vasallrike
2. rymdsatellit, rymdfarkost, rymdstation, sputnik, sond


Läs mer om "Satellit" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Vikt, Kostymnisse, Samljud, Genans, Ultima, Sibilant, Atomklocka