Vad betyder Sak?

föremål: vad är det här för en sak?; som ersättningsord: ta hand om dina saker!, det var en sak jag ville tala med dig om; en enkel eller smal sak något som är lätt utfört; saken är den att ... det jag vill säga är att ...; stor sak (i det)! det gör detsamma det något gäller, ärende: skilja mellan sak och person, hålla sig till saken, offra sig för saken (ändamålet), var sak har sin tid (juridisk term) fråga som prövas i rättegång; (bildlig betydelse) ta saken i egna händer genomföra något själv utan hjälp; söka sak med någon angripa, beskylla någon (för något) || -en; -er

Synonym till Sak?


1. föremål, ting, tingest, företeelse, grej, objekt, pryl, grunka, doning, pinal, mackapär, manick, moj, pjäs
2. angelägenhet, ärende, ämne, affär, business, fråga, sakfråga, förhållande
3. rättssak, fall, mål


Läs mer om "Sak" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Porplast, Proformafaktura, Skrynkelfri, Middlemanagement, Uttala, Heteronormativitet, Escarol