Vad betyder Respektive?

(förkortas resp.); till exempel läkarna i respektive distrikt var och en i sitt distrikt; de tre tågen kommer kl. 7.30, 8.00 respektive 9.15 det första tåget kommer kl. 7.30, det andra 8.00 osv. make/maka eller annan partner: alla var bjudna med respektive

Synonym till Respektive?


adj.
resp., var och en särskilt, ifrågakommande, vederbörlig

adv.
resp., var för sig, i ifrågavarande fall, i angiven ordning, eller också


Slumpvalda ord:

Burra, Angivelsebrott, Tjosan, Modal, Uppstart, Alabaster, Mejslad