Vad betyder Religion?

Religion är kollektiv tro som grundar sig på en trosföreställning, t ex om gudar, andar, transcendenta själar (teism) eller andra övernaturliga fenomen. Gudarna ses ofta som skapare och som höjda över det jordiska. Religion kan även röra sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar. Andetro, förfäderstro och övertyge.. Läs vidar på Wikipedia

'det att hålla något heligt', människans förhållande till högre makt(er), (guds)tro, gudsdyrkan; gudalära; troslära; (friare) konsten, marxismen osv. är hans religion || -en; -er

Synonym till Religion?

gudstro, tro, människans förhållande till högre makt, gudsdyrkan, gudsförhållande; gudalära, troslära; kyrka, trossamfund, trosbekännelse, konfession; kult, riter


Läs mer om "Religion" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Helvass, Kortvarig, Homonym, Kultivera, Raclette, Konverterbar, Insufficient