Vad betyder Redan?

ålderdomligt ord och poet. och i Finland även ren så här tidigt: är du redan klädd?; förut, tidigare: jag har redan tänkt på det; så tidigt som: posten kom redan kl. 9 i dag; till och med, bara: redan tanken på honom är obehaglig

Synonym till Redan?


1. så här tidigt, allaredan, ren; så tidigt som, så snart som; förut, tidigare
2. bara, enbart, till och med


Slumpvalda ord:

Panaman, Inklinationsparti, Uppvuxen, Avslappnat, Utveckla, Headbanga, Myterist