Vad betyder Rasist?

person som tänker och handlar så som beskrivs under rasism || -en; -er

Synonym till Rasist?

rashatare, rashetsare, antisemit, nazist, nynazist, fascist


Läs mer om "Rasist" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Universitet, Rep, Matvaruhall, Bukfett, Puns, Livgeding, Njutningslysten