Vad betyder Rörelse?

Rörelse har flera betydelser: Rörelse (fysik), en kropps lägesändring Rörelse (fysiologi), de muskulära samt neurologiska processer och mekanismer som är involverade vid rörelser av rörelseapparaten av olika slag Djurs rörelse, djur kan röra sig på många sätt Växtrörelser Anatomiska termer för rörelse, beskriver hur musklernas kontraktion ändrar kroppsdelarnas position relativt .. Läs vidar på Wikipedia

ändring av läge eller ställning; kroppsrörelse; gest, åtbörd; liv, fart, aktivitet; sätta fantasin i rörelse sätta i gångsträvan, sammanslutning för att uppnå något: kvinnorörelsen affärsverksamhet, företag: ha egen rörelse stark känsla, gripenhet || -n; -r

Synonym till Rörelse?


1. förflyttning, lägesförändring, ändring av ställning; manöver, rotation, gång; liv, fart, trafik, aktivitet, uppståndelse, oro
2. gest, åtbörd, släng, kast; ändring av min, minspel, sprittning; motion, gymnastik, kroppsövning, kroppsrörelse
3. folkrörelse, strömning, tidsidé, allmän strävan, strävan, riktning
4. företag, firma, bolag, ruljangs, affärsverksamhet, handel, affär, näringsfång
5. sinnesrörelse, stark känsla, gripenhet, affekt


Läs mer om "Rörelse" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Norrbottniska, Sektorisering, Kringflackande, Cocktailmixer, Motorvelociped, Unika, Kran