Vad betyder Påskrift?

underskrift, namnteckning; skrift utanpå (ett kuvert, ett paket eller dylikt)

Synonym till Påskrift?

namnunderskrift, underskrift, namnteckning, signatur; attest, godkännande; utanskrift, adress, etikett


Slumpvalda ord:

Stamlinje, Gled, Dietyleter, Ofin, Stampa, Marmor, Omotiverad