Vad betyder Påbjuden?

förordna, befalla; ålägga: påbjuda tystnad

Synonym till Påbjuden?

förordna, befalla, anbefalla, ge befallning, pålägga, ålägga, föreskriva, bestämma


Slumpvalda ord:

Utsprungen, Arapaima, Snicksnack, Dyr, Tjusighet, Ungbroder, Nedknarkad