Vad betyder Organisk?

Organisk kan vara Organisk kemi, vetenskapen om kolföreningarnas kemi Organisk förening (kolföreningar), kemiska föreningar där kol ingår Organisk psykos, en form av psykos som har organiska orsaker Organisk personlighetsstörning, en psykiatrisk diagnos för en personlighetsstörning Organiskt material, det material i marken som är av organogent ursprung Organisk jord, jordarter som i huvu.. Läs vidar på Wikipedia

som hör till ett organ, till den levande naturen (växt- eller djurriket); som uppvisar ett naturligt inre sammanhang; o. kemi gren av kemin som omfattar kolföreningarna (motsats: oorganisk kemi); o. sjukdom sjukdom med påvisbara kroppsliga förändringar || -t

Synonym till Organisk?


1. levande, tillhörande växt- eller djurriket
2. integrerad, enhetlig


Läs mer om "Organisk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Realpolitik, Fjord, Bidraga, Suicidium, Kungstanke, Boss, Plusgrad