Vad betyder Ordklass?

En ordklass är en grupp av ord som delar ett antal grammatiska särdrag, vilka är relevanta för språket i fråga. Hur många och vilka ordklasser som används inom ett givet språk varierar i hög grad. Det finns många olika sätt att bestämma vilken ordklass ett ord tillhör. Dels kan man kategorisera ord efter deras betydelse (semantik), dels efter hur ordet böjs eller sammanfogas med and.. Läs vidar på Wikipedia

grupp av ord med likartade grammatiska egenskaper, till exempel substantiv, adjektiv, verb (se dessa ord)

Synonym till Ordklass?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Testa, Lokativ, Nektarin, Infinitesimalkalkyl, Tartar, Hala, Accession