Vad betyder Område?

Inom geometrin betecknar område den punktmängd i ett plan som begränsas av någon form av kurva, som då utgör områdets rand. Det innebär speciellt, att varje punkt i planet ligger antingen i området eller utanför. Om randen är en sluten kurva är området begränsat. Om varje sträcka mellan två godtyckligt valda punkter i området helt ligger inom området, kallas området för konvext.. Läs vidar på Wikipedia

trakt, landsända, region; besittning, territorium: vi kom in på tyskt o.; (bildlig betydelse) verksamhetsgren, bransch, specialitet med mera; (i meteorologin) vädersystem: ett o. med snöfall drar in ... || -t; -n

Synonym till Område?

land, landsdel, landsända, trakt, distrikt, region, enklav; besittning, territorium; mark, domän, utrymme, yta, areal, utsträckning, parti; verksamhet, verksamhetsgren, gren, fack, bransch, räjong, fält, sfär, gebit, genre, avdelning, kapitel, sektion, revir


Läs mer om "Område" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Blodplasma, Etiologi, Rimsalta, Scalare, Enerverande, Snabbkoppling, Distraktion