Vad betyder Observera?

iaktta, lägga märke tillsträngt iaktta (regler) || -de

Synonym till Observera?


1. iaktta, ge akt på, lägga märke till, märka, förmärka, notera, uppmärksamma, upptäcka, se på; observera! märk!, obs!, nota bene, n.b.
2. följa, åtlyda


Slumpvalda ord:

Hegeliansk, Luggig, Kymig, Ackreditera, Praxisorienterad, Lekbroder, Konsulat