Synonym till Oavbrutet?

utan uppehåll, ständigt, i ett sträck, oupphörligt


Slumpvalda ord:

Vinlista, Hopsummering, Fyka, Sekret, Ordenskapitel, Trashank, Piet`a