Vad betyder Namn?

det någon eller något heter eller kallas: mitt namn är Erik, har katten något n.?, ge namn åt en ny vara, en person vid namn NN (som heter NN); omtalad person: hon är, har skapat sig ett (stort) namn inom ...; någon eller något som åberopas: i föreningens namn (på föreningens vägnar), i lagens namn, halt!, hur i herrans namn kan du göra så? (hur i all sin dar ...?), i ärlighetens namn (om man skall vara ärlig); ha namn om sig att vara ... anses för ...; nämna något vid dess rätta namn säga sanningen om något; bara till namnet, mera till namnet än till gagnet skenbart, inte i verkligheten || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Namn?

egennamn, personnamn, förnamn, tilltalsnamn, efternamn, familjenamn, släktnamn; benämning, beteckning, ord; rykte, ära, anseende


Läs mer om "Namn" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kylapparat, Stavkarl, Propeller, Lodis, Kroppshydda, Finslipat, Medlidande