Vad betyder Mytologi?

Mytologi kan beteckna: Läran om myter och mytbildning, tolkning av myter – ibland inom en religion. Mytforskning. En samling myter från en kultur. Bruk av falska eller ogrundade föreställningar i allmänhet Mytforskning är ett användbart verktyg inom språkforskning och etnologi, till exempel för att pröva en uppfattning om urindoeuropéer. I allmänhet är mytologi, i den andra betydels.. Läs vidar på Wikipedia

gudalära || -n; -er

Synonym till Mytologi?

gudalära


Läs mer om "Mytologi" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ekvecklare, Crisp, Bobolink, Torskfisk, Postisch, Vilse, Plausibel